Opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni

EUR-Lex - DC - RO

Principiile pieței interne Evoluțiile actuale Comunicarea descria relațiile actuale strânse dintre UE și aceste țări europene de dimensiuni mici. Potrivit evaluării din cadrul acestei comunicări, există un potențial semnificativ pentru consolidarea în continuare a relațiilor în vederea obținerii unor beneficii de ambele părți. În special în contextul actualei crize economice și financiare, analiza a subliniat contribuția pe care ar putea să o aducă relațiile economice mai strânse la redresarea economică susținută în Europa, precum și în vederea realizării Strategiei Europainclusiv în ceea ce privește creșterea ocupării forței de muncă și intensificarea activităților comerciale și de investiții în regiunile UE din vecinătatea acestor țări.

Important de menționat este faptul că în concluziile analizei s-au stabilit cinci opțiuni pentru participarea țărilor de dimensiuni mici la piața internă. Prezentul raport constituie un răspuns la invitația Consiliului.

Acesta cuprinde informațiile colectate de Serviciul European de Acțiune Externă SEAE și de serviciile Comisiei în cursul vizitelor în Andorra, Monaco și San Marino din martieprecum și răspunsurile acestor țări la un chestionar detaliat privind legislația și capacitatea administrativă de care dispun. Opțiunea 1: participarea la SEE 2.

metoda opțiunilor binare volodin

Cu toate acestea, țările de dimensiuni mici vor trebui mai întâi să devină membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb AELS — ceea ce necesită susținerea unanimă din partea membrilor acesteia[6] — pentru a adera ulterior la Acordul privind SEE[7]. Până în prezent, țările de dimensiuni mici nu au depus cereri de aderare la AELS.

Prin urmare, statele membre ale Opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni nu au analizat în mod oficial această posibilitate. Această opțiune ar putea atrage după sine dezavantaje suplimentare, având în vedere faptul că statele AELS care fac parte din SEE acționează în temeiul unei poziții comune în cadrul instituțiilor SEE comune[8]. În cazul în care țările de dimensiuni mici ar participa la SEE, ar fi mai dificil să se ajungă la o astfel de poziție comună dat fiind faptul că ar trebui să se reconcilieze pozițiile a șase state, în loc de trei ca în prezent.

În plus, țările de dimensiuni mici ar trebui să adere la acordurile comerciale ale AELS cu țările terțe. Pozițiile țărilor de dimensiuni mici Andorra s-a arătat dispusă să ia în considerare aderarea la SEE, cu condiția ca aceasta să se realizeze în temeiul unui cadru instituțional stabil și să se țină seama de situația specifică a Andorrei. San Marino, de asemenea, s-a arătat dispus să ia în considerare această opțiune. Monaco a respins opțiunea, deoarece aceasta nu poate fi adaptată ușor la circumstanțele specifice ale acestei țări.

Opțiunea 2: unul sau mai multe acorduri-cadru de asociere 2. Evaluare Negocierea unuia sau a mai multor acorduri de asociere între UE și țările de dimensiuni mici reprezintă cea de-a doua opțiune.

lecții video de tranzacționare pentru începători

Astfel de acorduri ar reglementa participarea țărilor de dimensiuni mici la piața internă, dar, de asemenea, ar putea include cooperarea în alte domenii, după caz, precum justiția și afacerile interne, agricultura, pescuitul, politica regională și politica externă. Flexibilitatea reprezintă un alt avantaj al acestei opțiuni, deoarece acordurile de asociere ar putea fi adaptate la nevoile specifice ale UE și ale țărilor de dimensiuni mici.

În sfârșit, ar fi perfect posibil să se elaboreze un cadru instituțional adecvat, care să vină în sprijinul acestor acorduri a se vedea mai jos. Pozițiile țărilor de dimensiuni mici Andorra s-a arătat dispusă să ia în considerare încheierea unui acord de asociere, cu condiția ca acesta să se bazeze pe un cadru instituțional stabil și să țină pe deplin seama de situația specifică a Andorrei.

Monaco și San Marino, de asemenea, sunt dispuse să ia în considerare această opțiune, cu condiția de a se ține seama pe deplin de particularitățile lor.

  1. the option agreement - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  2. EUR-Lex - DC - RO
  3. Închideți contul forex

Andorra și San Marino sunt dispuse să ia în considerare un acord de asociere multilateral, care să implice toate cele trei țări de dimensiuni mici. Monaco nu a exclus această posibilitate, dar ar prefera un acord bilateral cu UE, care să fie adaptat situației sale specifice și să ia în considerare legăturile sale strânse cu Franța.

Unul sau mai multe acorduri? Conform evaluării inițiale a Comisiei, ar fi probabil de preferat ca, în loc de trei acorduri separate, să se încheie un singur acord de asociere multilateral între UE și toate cele trei țări de dimensiuni mici, deoarece trei acorduri separate ar putea implica o complexitate prea mare și o diferențiere inutilă între cele trei state.

Un acord multilateral ar putea include un cadru comun constituit din principii fundamentale și dispoziții instituționale, dar ar trebui să fie suficient de flexibil pentru a ține seama de circumstanțele specifice ale fiecărei țări. Acest lucru s-ar putea realiza prin includerea unor dispoziții separate pentru fiecare țară, fie în cadrul textului principal al acordului, fie sub formă de protocoale.

Un singur acord ar putea include, de asemenea, relațiile reciproce dintre țări, în cazul în care țările doresc acest lucru.

Totuși, această problemă ar trebui dezbătută opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni pe larg cu guvernele țărilor de dimensiuni mici, în vederea identificării soluției adecvate.

Chestiuni orizontale și instituționale Comunicarea menționată anterior vizează o serie de aspecte orizontale și instituționale, cu scopul de a se asigura omogenitatea pieței interne și securitatea juridică a operatorilor economici și a cetățenilor. Prin urmare, un eventual acord eventualele acorduri cu țările de dimensiuni mici ar trebui să abordeze: a adaptarea dinamică a acordului acordurilor la evoluțiile acquis-ului; b interpretarea omogenă a acordului acordurilor ; c supravegherea independentă și măsuri judiciare de asigurare a respectării legislației; d soluționarea litigiilor.

În ceea ce privește adaptarea dinamică aacordul de asociere ar putea urma modelul SEE[9], astfel încât, în general, țările de dimensiuni mici să accepte o obligație de aplicare a acquis­ului în domeniile care intră în sfera de aplicare a acordului.

Aceasta ar fi supusă principiului de salvgardare a suveranității, luând în considerare procedurile constituționale ale fiecăreia dintre țări. Procesul de adoptare a deciziilor în cadrul instituțiilor comune ar trebui să fie cât mai eficient posibil pentru a permite o adaptare rapidă a acordului la acquis.

Ar trebui să se creeze un mecanism prin care țările de dimensiuni mici să fie informate cu privire la evoluții, precum propunerile de modificare a acquis-ului, și care să le permită acestora să își prezinte punctele de vedere cu privire la proiectele de acte juridice care le privesc în mod deosebit. Ar fi util să se analizeze posibilitatea schimbului de informații în acest sens între Secretariatul AELS și Andorra, Monaco și San Marino, mai degrabă daly tranzacționează opțiuni binare să se înființeze o nouă instituție.

În ceea ce privește interpretarea omogenă a acordurilor b și supravegherea independentă și măsurile judiciare de asigurare a respectării legislației car trebui să se găsească soluții pentru a garanta omogenitatea și buna funcționare a pieței interne. O soluție ar fi ca aceste responsabilități să fie atribuite Comisiei și, respectiv, Curții de Justiție a UE, nemaifiind astfel necesară înființarea unor noi instituții.

52013DC0793

De asemenea, ar putea să se aibă în vedere desemnarea unui anumit stat membru al UE care să asiste Comisia în activitatea de supraveghere, în cazul în care toate părțile interesate ar fi de acord cu această opțiune.

Ar trebui să fie conceput un sistem eficient de soluționare echitabilă a litigiilor d. În sfârșit, acordul ar trebui să definească, de asemenea, în ce măsură și în ce condiții deciziile adoptate de opțiuni binare falla UE cu competențe de executare s-ar aplica direct în țările de dimensiuni mici.

  • Comerțul liber cu UE și CSI - două opțiuni compatibile
  • Scopul era clar: să apropie aceste state fost sovietice de valorile europene.
  • Alte traduceri Brett Keller sent the option agreement, and an autographed picture for you of Cameron Diaz.
  • Serviciul de Roaming pentru Abonamente și Cartele PrePay | Orange
  • Мотоцикл начал подниматься по склону.
  • „Opțiunea europeană este fără alternativă pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova”
  • Я вчера говорил с .

De exemplu, acordurile monetare pe care toate cele trei țări le—au încheiat cu UE privind folosirea monedei euro ca monedă oficială, prevăd asumarea unor largi segmente din acquis, printre altele, în domeniul serviciilor financiare, al combaterii spălării banilor și al contrafacerii.

Cu toate acestea, alinierea țărilor de dimensiuni mici opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni acquis-ul relevant și o capacitate adecvată a acestora de a pune în aplicare acquis-ul și de a asigura respectarea acestuia constituie condiții prealabile esențiale pentru opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni acestor țări la piața internă.

În acest sens, concluziile Consiliului din 20 decembrie au subliniat eforturile depuse de Andorra, Monaco și San Marino. De asemenea, Consiliul le-a încurajat să își continue eforturile pentru a spori și mai mult convergența legislației lor cu acquis-ul UE privind piața internă și pentru a își consolida capacitatea administrativă în vederea facilitării punerii în aplicare în continuare a acquis-ului relevant al Uniunii[10].

În general, alinierea țărilor de dimensiuni mici la normele UE variază de la o aliniere parțială la una limitată, cu excepția unui număr mic de subsectoare, în care țările respective sunt aliniate în totalitate opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni în cea mai mare parte. Printre domeniile în care — în general — cadrele juridice ale acestor țări sunt parțial aliniate se numără libera circulație a mărfurilor și serviciile financiare. Printre domeniile în care alinierea variază de la limitată cum să faci bani de ce au nevoie oamenii parțială se numără libera circulație a capitalurilor și achizițiile publice, iar în domenii precum, printre altele, drepturile de proprietate intelectuală, politica în domeniul concurenței și societatea informațională și mass-media există o aliniere limitată.

În domeniul mediului și al schimbărilor climatice alinierea acestor țări este foarte limitată. Țările de dimensiuni mici au administrații publice funcționale care se ocupă de majoritatea domeniilor aferente pieței interne. Totuși, țările respective ar trebui să investească în dezvoltarea capacității lor administrative într-o serie de domenii pentru a îndeplini criteriile de participare la piața internă.

Andorra, care are opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni populație de aproximativ 76 de locuitori, are aproximativ 5 de lucrători strategii de cumpărare a opțiunilor în administrația publică.

Monaco, a cărui populație rezidentă se ridică la 36 de locuitori, are aproximativ 3 de angajați activi în cadrul administrației de stat. În San Marino, a cărui populație este de aproximativ 32 de locuitori, sectorul public are aproximativ 4 de angajați, dintre care 2 lucrează în administrația publică și 1 lucrează la Institutul de Asigurări Sociale.

Aceste cifre oferă o perspectivă generală privind resursele umane disponibile ale celor trei țări.

Jacobson, Esq. El este, de asemenea, managerul  Label 55  și predă antreprenoriat muzical la Institutul de Cercetare Audio.

Cu toate acestea, capacitatea administrativă în ceea ce privește punerea în aplicare a acquis-ului trebuie să fie evaluată și în funcție de alte criterii, cum ar fi eficacitatea organizațională, competența tehnică, precum și resursele umane și financiare alocate pentru îndeplinirea sarcinilor de monitorizare și de punere în executare. O astfel de diferență uriașă de volum și de scară arată cât de dificilă este extrapolarea unui impact economic măsurabil. Analiza de opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni jos se axează pe impactul asupra UE.

În cazul în care aceste țări opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni participa la piața internă, există probabilitatea ca impactul asupra economiilor lor să fie relativ mai semnificativ în comparație cu impactul asupra economiei UE. În general, economiile țărilor de dimensiuni mici se caracterizează printr-o puternică interdependență cu țările vecine, cu care acestea au avut, în mod tradițional, și încă au cele mai strânse legături.

Între cele trei state există diferențe economice semnificative.

Traducere "the option agreement" în română

Prin urmare, acest sector are un rol important în economiile naționale ale celor trei țări, fără a se afla totuși într-o poziție dominantă. În temeiul acordurilor monetare încheiate de toate cele trei țări cu UE, acestea au obligația de a se alinia treptat, până înla acquis-ul Uniunii privind serviciile bancare și combaterea spălării banilor. Cu toate acestea, țările de dimensiuni mici nu sunt active în toate domeniile de servicii financiare.

De exemplu, nu există piețe ale titlurilor de valoare în niciunul dintre cele trei state. O altă caracteristică este că, în San Marino, nu există bănci deținute de investitori străini.

În Andorra, din șase bănci, una este o filială a unei întreprinderi din UE. În Monaco, toate băncile sunt sucursale sau filiale ale unor grupuri străine în special din UE sau din Elveția. Situația economică din Andorra și din San Marino s-a deteriorat semnificativ în urma declanșării crizei economice.

În consecință, cele trei state sunt în prezent mai deschise către stabilirea unor relații economice mai strânse cu UE. Acest fapt poate fi explicat prin doi factori.

Atunci când economiile din cele trei țări sunt sănătoase, efectele benefice ale ofertelor de ocupare a forței de muncă ale țărilor de dimensiuni mici se resimt și dincolo de frontiere, în statele membre ale UE din vecinătate. Din totalul de 50 de lucrători ai statului Monaco, aproximativ 40 locuiesc în regiuni învecinate din Franța sau Italia; în Andorra, 1 de lucrători din totalul de 36 fac naveta zilnic din Spania sau Franța; de asemenea, întreprinderile din San Marino asigură locuri de muncă pentru 5 de navetiști transfrontalieri din Italia din totalul de 20 Se poate presupune că, în cazul în care cele trei țări ar participa la piața internă, multe dintre noile locuri de muncă create în cadrul acestora ar fi ocupate de resortisanți străini în principal cetățeni ai UEdeoarece potențialul de forță de muncă locală aflată la dispoziția angajatorilor este limitat.

forumul de ore de program forex

Andorra, cel mai mare dintre cele trei state după numărul de locuitori, este înconjurat de zone mai sărace din punct de vedere structural, astfel încât acest beneficiu ar putea fi cuantificat în provincia spaniolă învecinată, Lérida, sau în departamentele franceze Pirineii Orientali și Ariège.

Mai multe despre acest subiect