Evaluarea opțiunii unui emitent

Domeniu de aplicare Referințe legislative, abrevieri și definiții Obligații de conformare și raportare Orientări privind factorii de risc Domeniu de aplicare Cui i se aplică? Prezentul ghid se adresează autorităților competente desemnate de fiecare stat membru în conformitate cu art.

Ce se aplică? Prezentul ghid oferă sprijin autorităților competente la evaluarea specificității, importanței și încadrării pe categorii a factorilor de risc în funcție de natura acestora. A fost întocmit în conformitate cu art. Prezentul ghid este elaborat în temeiul art. Scopul ghidului este evaluarea opțiunii unui emitent a încuraja o prezentare adecvată, concentrată și mai eficientă a factorilor de risc, într-o formă ușor de analizat, concisă și inteligibilă, sprijinind autoritățile competente la evaluarea specificității, importanței și încadrării pe categorii a factorilor de risc.

  1. Cum să cumperi bitcoin coinbase
  2. Strategii de tranzacționare a opțiunilor binare profitabile dovedite
  3. GHID 19/12/ - Portal Legislativ
  4. Investiți bani și câștigați
  5. Secrete pentru a face bani

Prezentul ghid nu se limitează la factorii de risc specifici unui anumit tip de entitate sau unui anumit tip de prospect. Deși prezentul ghid se adresează autorităților competente desemnate în conformitate cu art.

evaluarea opțiunii unui emitent recenzii ușoare despre câștiguri de bani

Prezentul ghid se adresează autorităților competente. Conform art. Autoritățile competente cărora li se adresează prezentul ghid trebuie să respecte obligația de a-l include în cadrele lor de supraveghere, după caz, și să țină seama de acesta atunci când efectuează o verificare a prospectului în conformitate cu art.

A intervenit o problemă.

În decurs de două luni de la data publicării prezentului ghid pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autoritățile competente cărora li se aplică acest ghid trebuie să informeze ESMA dacă: i respectă; În cazul în care nu respectă prezentul ghid, autoritățile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA în decurs de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE cu privire la motivele pentru care nu îl respectă.

Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Modelul se completează și se transmite la ESMA. Orientările sunt redactate cu caractere aldine și sunt urmate de paragrafe care conțin explicații.

Autoritățile competente trebuie să respecte orientările și să consulte paragrafele explicative care le urmează pentru a facilita evaluarea de către acestea a factorilor de risc. Atunci când analizează factorii de risc, autoritățile competente trebuie să țină seama de caracterul cumulativ al criteriilor specificității, importanței și evaluarea opțiunii unui emitent, astfel cum prevede art.

Prin urmare, evaluarea opțiunii unui emitent când analizează prezentarea factorilor de risc, autoritățile competente trebuie să ia în calcul factorii de risc care sunt specifici, importanți și coroborați, astfel cum prevede art.

Prezentarea trebuie să specifice în mod clar că toate criteriile au fost îndeplinite atunci când un factor de risc este inclus într-un prospect.

Atunci când solicită explicații persoanelor responsabile pentru prospect în legătură cu prezentarea factorilor de risc, autoritățile competente trebuie să ofere persoanelor responsabile pentru prospect ocazia de a răspunde sau de a modifica prezentarea, după caz.

Browser incompatibil

Această etapă a procesului de evaluare trebuie să se desfășoare sub forma unei discuții între autoritatea competentă și persoanele responsabile pentru prospect. Dacă persoanele responsabile pentru prospect nu pot sau nu doresc să efectueze modificările necesare sau să furnizeze informații suplimentare, autoritățile competente trebuie să se prevaleze de puterile conferite de art.

evaluarea opțiunii unui emitent faceți bani online pe semnale

De asemenea, atunci când supun analizei inteligibilitatea prezentării factorilor de risc în conformitate cu prezentul ghid, autoritățile competente pot ține seama de tipul investitorului căruia i se adresează prospectul respectiv, dacă valorile mobiliare sunt exprimate în unități de cel puțin Orientări privind factorii de risc6.

Orientări privind specificitateaOrientarea 1: Înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să se asigure că specificitatea factorului de risc reiese clar din prezentare.

evaluarea opțiunii unui emitent opțiune de contabilitate

Emitenții care operează în același sector pot fi expuși la riscuri similare și, prin urmare, prezentările aferente acestor tipuri de emitenți pot fi, într-adevăr, similare. Aceeași logică descrisă mai sus se aplică și prezentărilor cu privire la tipuri similare de valori mobiliare. În cursul evaluării, autoritatea competentă trebuie să țină seama evaluarea opțiunii unui emitent de interdependențele ce pot exista între factorii de risc, de exemplu faptul că riscul asociat unei valori mobiliare poate fi mai mare sau mai mic în funcție de situația financiară a emitentului sau de calitatea creditului unui grup de active care stau la baza unei serii de efecte de comerț.

Prin urmare, prezentarea factorilor de risc trebuie să reflecte acest aspect. Autoritățile competente nu trebuie să evalueze specificitatea unui factor de risc, evaluarea specificității fiind responsabilitatea emitentului, care trebuie să se asigure că prezentarea factorului de risc demonstrează în mod clar că riscul este specific.

Autoritatea competentă trebuie să se asigure însă că specificitatea factorului de risc reiese din prezentarea factorului de risc.

Kinetic Sport \u0026 Medicine - Evaluarea biomecanicii piciorului și talonetele personalizate

Orientarea 2: Autoritatea competentă trebuie să pună în discuție includerea factorilor de risc care servesc exclusiv declinării responsabilității. Atunci când este necesar, autoritatea competentă trebuie să solicite persoanelor responsabile pentru prospect să modifice respectivul factor de risc sau să solicite o explicație mai clară.

Factorii de risc nu trebuie să aibă drept unic scop exonerarea de răspundere a persoanelor responsabile pentru prospect. Prezentarea factorilor de risc al cărei unic scop este declinarea responsabilității nu este, de obicei, specifică emitentului, garantului sau valorii mobiliare.

evaluarea opțiunii unui emitent grafică directă forex

Orientări privind importanțaOrientarea 3: Înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să se asigure că importanța factorului de risc reiese clar din prezentare. În acest sens: i în cazul în care importanța nu reiese din evaluarea opțiunii unui emitent factorului de risc, autoritatea competentă trebuie să pună în discuție includerea factorului de risc; și Dacă evaluarea prezentării factorului de risc cuprinsă într-un prospect duce la incertitudini cu privire la importanța factorului de risc, autoritatea competentă trebuie să solicite explicații persoanelor responsabile pentru prospect în legătură cu responsabilitățile lor prevăzute în art.

Autoritățile competente nu trebuie să evaluarea opțiunii unui emitent importanța unui factor de risc, evaluarea importanței riscurilor fiind responsabilitatea emitentului, care trebuie să se asigure că prezentarea factorului de evaluarea opțiunii unui emitent demonstrează în mod clar că riscul este important.

Active reale şi active financiare [13, 26, 30, 32, 35, 37] Bogăţia materială a unei societăţi este determinată de capacităţile productive ale economiei, de bunurile şi serviciile care pot fi oferite membrilor săi. Această capacitate productivă este o funcţie a activelor reale ale economiei: pământul, clădirile, baza de evaluarea opțiunii unui emitent, maşinile şi instalaţiile care sunt folosite pentru a produce bunuri şi muncitorii a căror forţă de muncă este necesară pentru folosirea acestor resurse. Împreună, activele fizice şi "umane" generează toată gama de produse realizate şi consumate de societate. În contrast cu activele reale sunt cele financiare, cum ar fi acţiunile şi obligaţiunile.

Mai multe despre acest subiect